Setelah meneliti dan mengambil kira dari semua aspek. kumpulan kami telah bersetuju untuk menukar tajuk projek kami iaitu kepada hak – hak asasi manusia ( human right). Hal ini kerana, tajuk ini lebih sesuai dan sedang hangat untuk dibincangkan. Melalui projek yang akan dipersembahkan diakhir semester, kami dapat memberi pendapat dan pandangan bagi tajuk ini. Semasa proses pemilihan tajuk, terdapat perselisihan faham yang berlaku ketika semua ahli cuba mengutarakan pendapat masing – masing. Namun ini, (small matter)..kami dapat menyelesaikannya dan mengambil keputusan untuk memilih tajuk (human right)….

Advertisements