LAPORAN CADANGAN PROJEK

KUMPULAN G-FORCE

RAJA MOHD HAZWAN BIN RAJA MAMAT             A122913

AHMADTANG BIN BOLONG                                           A124865

MOHD ARIF BIN CHE HARUN                                       A124119

MOHD HASRUL HAFIZAN BIN OMAR                       A121850

CADANGAN PROJEK

Perkara Ulasan
Tajuk projek Hak Asasi Manusia
Masalah Membincangkan soal keperluan, cara hidup, dan hala tuju pelajar sebagai mahasiswa di Universiti
Objektif -Menjelaskan definisi sebenar hak hak asasi manusia.-Menghuraikan perkembangan hak hak asasi  manusia berdasarkan peredaran zaman.

-Mengungkap masalah dan kekangan yang dihadapi dalam meungutarakan hak bersuara

Penyelesaian masalah Teknologi multimedia yang mengandungi teks, video, audio dan animasi grafik untuk menjelaskan kepada pelajar mengenai hak- hak manusia
Target Pelajar

Projek Multimedia ini membincangkan tentang keperluan hak-hak asasi manusia yang patut diketahui dan dituntut oleh setiap pelajar sebagau mahasiswa ketika di university. Definisi asas hak-hak sasi manusia (Human Rights) keperluan asas dan kebebasan yang telah wujud dalam diri manusia.   Melalui projek ini kami dapat membantu pelajar untuk memahami dan mengurus keperluan, cara hidup dan hala tuju hidup mereka untuk menjadi mahasiswa kelas pertama.

Jangka masa:

Bilangan Minggu Perancangan dan Aktiviti
1 4 1.Minggu pengenalan kursus dah struktur kursus.

2.Penenalan kepada wordpress dan mendaftar akuan di wordpress sebagai   platrorm perbincangan kursus.

3. Menamankan ahli di blog

4. Memulakan aktiviti perbincangan di blog.

2 5 1.Membincang tajuk projek sebagai iaitu SMOKING sebagai (plan A)

2.Mengemaskini blog.

3.Membentangkan tajuk SMOKING antara kumpulan dalam kelas tutor.

3 6 1.Mula membincangkan tajuk yang lebih sesuai.

2.Tajuk “Hak-hak pelajar”

3.Menukar tajuk.4

4.Membuat proposal sebagai tugasan projek.

5 Menghantar proposal.

4 7 1. Mula mencari bahan tentang tajuk projek.

2. Bahan-bahan yang dicari mendapat pandangan dan persetujuan ahli.

5 8 1.Mula belajar menggunakan perisian media ubah.

2.Bekerja dalam kumpulan dalam mempelajari perisian media.

3.Menpelajari proses mengeditkan video dan gambar untuk dimuatkan.

6 9 1. Cuti raya cina.

2. Thingking aloud secara individual secara idea kasar mengenai skrip untuk pembikinan video.

7 10 1. Mula memilih dan mengubah skrip kepada lebih baik.

2. Memplotkan jalan cerita ke dalam video semasa mengedit.

3. Menyusun video dan gambar dengan berdasarkan plot.

8 11 1. Memperbaiki hasil kerja yang dihasilkan.

2. Menunjukkan hasil kerja kepada lecture ataupun tutor untuk ulasan.

3.Memperbaiki lagi jika ada ulasan yang tidak baik.

9 12 1. Menghantar projek kepada tutor setelah projek mendapat ulasan yang baik dari tutor.
10 13 1. Mencari artikel tenteng “Hak-hak pelajar”  untuk dibentangkan mengenai tajuk projek.

2.Mengolah idea untuk disesuaikan dengan keadaan pelajar di zaman sekarang.

3. Membahaskan idea dalam kalangan.

11 14 1. Pembentangan projek di makmal 3


Advertisements